Foto: Sira-Kvina kraftselskap

Forrige uke steg kraftprisen til 53 øre/kWh, det dobbelte i forhold til uken før.

Forrige uke sank temperaturen ytterligere. Det bidro til at forbruket økte med 16 prosent fra uken før. Også produksjonen økte, og en må tilbake til 2016 for å finne en uke med like høy produksjon. Ukesprisen i alle prisområda i Norge, utenom i Nord-Norge (NO4), steg til om lag 53 øre/kWh, og var dermed mer enn dobbelt så stor sammenlignet med uken før. Dette er på nivå med kraftprisene i resten av Nord-Europa.

På torsdag og fredag i forrige uke var kraftprisen i enkelte timer over 100 øre/kWh i alle prisområdene utenom i Nord-Norge. Årsakene til de høye prisene var blant annet høyt forbruk og lav vindkraftproduksjon både i Norden og nord på kontinentet. Eksportkapasiteten ut fra Nord-Norge ble utnyttet fullt ut i forrige uke. Kraftprisen i det nordligste prisområdet ble derfor ikke like høy som i områdene omkring, og endte på 29 øre/kWh i gjennomsnitt for uken.