brenselselementer
Brenselet er lagret i lukkede stålbeholdere i stavbrønnen hos IFE på Kjeller.
Foto: NHD

Men planlegger endelig deponering i Norge.

  • Øyvind Lie

Deler av det brukte atombrenselet i Norge er metallisk uran og derfor ekstra vanskelig å lagre. Siden 1950-tallet har deler av dette brenselet ligget i et gammelt lager på IFEs atomanlegg på Kjeller som kalles Stavbrønnen. Lageret tilfredsstiller ikke dagens krav. Det har ikke vært mulig å finne løsninger på...
Artikkelen er 508 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.