lysebotn.
Lysebotn 2 kraftverk. Illustrasjonsfoto: Kristofer Ryde, Lyse
Foto: Kristofer Ryde, Lyse

Er landets tredje største produksjonsselskap.

  • Øyvind Lie

Lyse og Hydro kunngjorde som kjent i oktober at de planla å slå sammen deler av sin vannkraftproduksjon i Sør-Norge til et felles vannkraftselskap. Transaksjonen ble sluttført 31. desember, skriver Lyse i en pressemelding.

Som en del av transaksjonen har selskapene slått sammen kraftproduksjonsressurser i sørvest-Norge gjennom etableringen av et nytt selskap, Lyse Kraft DA, som inkluderer Hydros eiendeler i Røldal-Suldal Kraft (RSK) og mesteparten av Lyses kraftproduksjonsportefølje.

Lyse Kraft DA har en normal årlig kraftproduksjonskapasitet på 9,5 TWh, hvorav Lyse eier 74,4 prosent og Hydro 25,6 prosent. Selskapet blir landets tredje største produksjonsselskap, ifølge meldingen.

Som en del av avtalen forblir Hydro operatørav RSK og tar nå i tillegg overoperatørskap for Lyses inntil nå heleide vannkraftverk. Lyse blir ansvarlig for markedsaktiviteter og vanndisponering.

Som følge av avtalen er Lyse nå en av landets største markedsaktører innen fornybar vannkraft, med en samlet portefølje på 9,6 TWh i et normalår. Justert for eierskap er Lyses årlige kraftproduksjon 7,2 TWh i et normalår.