snøugle
Snøugla trues av den planlagte utbyggingen av Raggovidda trinn III, hevder Naturvernforbundet.
Foto: NaturesPhotoAdventures/Wikimedia Commons

Etter klager fra Naturvernforbundet og reindriften mot bygging av vindparken Raggovidda III.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk skrev i sommer, avslo NVE søknaden fra Varanger Kraft-Hydrogen AS om forlenget frist for idriftsettelse av Rákkočearro (Raggovidda) vindkraftverk trinn III på 103 MW. Istedenfor å sette verket i drift 31. desember 2021, søkte de om utsettelse til 31. desember 2026. Planen var å igangsette trinn III så...
Artikkelen er 458 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.