piggmatte
En piggmatte er montert på en travers for å hindre at hubro setter seg der.
Foto: Linea

 Hindrer at fuglene dør av strømgjennomgang.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Hubroen i Norge er sterkt truet og står på den norske rødlista over arter som har risiko for å dø ut. I Nordland har det pågått omfattende kartlegging av hubro i de senere årene, og det har ifølge Linea vært en tilbakegang hos arten i store deler av fylket. –...
Artikkelen er 250 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.