Sørnettet
Sørnettet i Troms og Nordland har spolejording som ifølge DSB drives i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef).
Foto: Tore Halvorsen

De lokale nettselskapene ba om halvannet års utsettelse, NVE gir dem fem måneder.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk har omtalt i en rekke artikler driftes Sørnettet i Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen (132 kV) i strid med Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) på grunn av risiko for farlige overspenninger. DSB har fattet vedtak om at forskriftsbruddene må lukkes. Statnett og de lokale eierne av nettet er...
Artikkelen er 725 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.