Sogn trafostasjon
Oslos ringkabler går fra Smestad via Sogn trafostasjon (bildet) og til Ulven.

Men OED åpner for at kablene kan ha negativ verdi slik at Elvia bidrar med saneringskostnadene.

Ringkablene på 300 kV mellom Smestad og Ulven i Oslo, som Elvia eier og leier ut til Statnett, ble satt i drift mellom 1955 og 1977, lekker olje og synger på siste verset. Det har en stund pågått et svarteperspill om hvem som skal eie kablene og dermed få ansvar...
Artikkelen er 473 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.