elbil lading
Illustrasjonsfoto: Lyse
Foto: Lyse

Boligeierne skal enkelt kunne installere elbiladere når de ønsker det.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk skrev før helgen, var Norsk elbilforening fornøyd med at regjeringen i sin klimaplan for 2030 vil kreve ladeklare nybygg.

Mandag morgen ble forslag til endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg lagt fram og sendt på høring.

I en melding skriver regjeringen at den foreslår at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, skal bli klargjort for installering ladepunkter. Det betyr at boligeiere enkelt kan installere elbilladere når de selv ønsker det, uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen.

Forslaget går ut på at alle nye bygg og store ombygginger må legge til rette for elbillading på parkeringsplassene tilknyttet boenhetene ved at disse må være ladeklare. Visse unntak gjøres for fritidsboliger. For gjesteparkering til boliger, arbeidsbygninger og byggverk for publikum, skal 20 prosent av parkeringsplassene – og minimum én parkeringsplass – være ladeklare.

– Vi har et mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, og at utslippene fra transportsektoren skal være halvert innen 2030. For å få til det, må det bli enklere å velge elbil. Jeg tror økt tilgang til lading er et viktig skritt på veien, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H), i meldingen.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anslår at kostnadene ved å etablere ladeinfrastruktur i et eksisterende bygg som ikke er ladeklart, grovt sett ligger på rundt 4.500-12.000 kroner. Behov for graving kan øke kostnadene ytterligere. Disse kostnadene bortfaller for beboerne hvis alle nye bygg er ladeklare.