Tokke
Maskinsalen i Tokke kraftverk. Illustrasjonsfoto: Statkraft
Foto: Statkraft

NVE estimerer nåverditapet til 283 millioner kroner.

  • Øyvind Lie

NVE anbefaler at det innføres nye og moderniserte vilkår for reguleringskonsesjonene i Tokke-Vinjevassdraget. Tiltakene som gjelder vannslipp er beregnet å medføre et samlet produksjonstap på ca. 44 GWh/år, skriver NVE i sin innstilling til Olje- og energidepartementet, som ble sendt torsdag. Nåverdien av produksjonstapet er estimert til ca. 283 millioner...
Artikkelen er 383 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.