Morrow Batteries
Skisse av fabrikken Morrow Batteries, som skal bygges i Arendal.

Skal øke tempoet i kommersialiseringen av ny batteriteknologi og celleproduksjon.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, vil Morrow Batteries bygge en stor batterifabrikk i Arendal kommune. Trinn 1 med et uttak på 80 MW skal etter planen være i drift rundt 2025, mens hele senteret med et samlet uttak på opptil 315 MW skal være i drift i 2027.

Selskapet har tidligere kommunisert at byggingen av første trinn skulle starte i 2023. Men i en melding mandag går det fram at det blir aktivitet tidligere enn det. Morrow Batteries vil nemlig bygge et industrialiseringssenter for batteriteknologi, et sted i nærheten av den planlagte fabrikken. Allerede i år tar selskapet sikte på å starte byggingen av senteret, som skal øke tempoet i kommersialiseringen av ny batteriteknologi og celleproduksjon.

– Morrow Industrialization Centre er avgjørende for å utvikle nye produkter og skalere aktivitetsnivået opp til det som kreves av den planlagte gigafabrikken, sier Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries, i meldingen.

Industrialiseringssenteret vil bestå av en pilotfabrikk i tillegg til flere ulike industrialiseringssentre, som for eksempel et innovasjonssenter, et materialpilotsenter og et resirkuleringspilotsenter. Disse skal legge til rette for en sirkulær verdikjede.