kraftlinje møre og romsdal
Illustrasjonsfoto.

I et varsel om vedtak går NVE inn for å omklassifisere 132 kV-anlegg i Møre og Romsdal og Trøndelag fra transmisjonsnett til distribusjonsnett.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk har omtalt, har en rekke aktører vært kritiske til at Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal skal omklassifiseres fra transmisjonsnett til distribusjonsnett og selges. Statnetts salg av 132 kV-nettet i Møre og Romsdal til Mørenett har vært betinget av en slik omklassifisering. Oppfyller ikke vilkårene 9. februar...
Artikkelen er 788 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.