datasenter
OED vil pålegge datasentere å utrede bruk av spillvarmen, men ikke tvinge dem til å utnytte den. Illustrasjonsfoto: Google

Men kun i industri- og energianlegg, ikke for datasentre.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Olje- og energidepartementet foreslår å pålegge de som planlegger å bygge eller vesentlig oppgradere visse energi- og industrianlegg å gjennomføre en kost-nytteanalyse av utnyttelse av spillvarme. OED foreslår også en hjemmel til å pålegge at anlegget skal bygges eller oppgraderes slik at spillvarmen utnyttes, der fordelene med dette er større...
Artikkelen er 199 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.