panelovn
Illustrasjonsfoto: Santeri Viinamäki/Wikimedia Commons

Statnett har gjennomført pilot med Tibber og Entelios.

  • Øyvind Lie

«Nyutviklede automatiske løsninger og lavere terskel for å delta gjør det mulig å bruke elbiler og panelovner i private hjem og ventilasjonsanlegg i større bygg for å oppnå den nødvendige balansen i strømforsyningen», skriver Statnett i en melding, og viser til et pilotprosjekt de har gjennomført sammen med Tibber og Entelios.

Selskapene har testet ut måter der også små forbrukere kan delta i balansemarkedet.

Piloten, som Energiteknikk tidligere har omtalt, ble gjennomført på Østlandet, der det er få store kraftverk og lite stor industri, og desto større behov for nye kilder til fleksibilitet.

Tibber og Entelios har utviklet løsninger for automatisk respons på elektroniske forespørsler i regulerkraftmarkedet (mFRR) fra Statnett. I piloten tilbød Tibber 1 megawatt fra panelovner og elbiler, mens Entelios skaffet til veie 4 MW fra industribedrifter og i overkant av 1 MW fra næringsbygg. Samtidig reduserte Statnett minstekravet for bud fra 5 til 1 MW i piloten.

– Automatisering legger til rette for enkel og rask respons. Vi ser at det likevel kan oppstå komplekse verdikjeder når vi vil dra nytte av reserver fra mindre forbrukere. Aggregatorer samler sammen fleksibelt forbruk fra mange ulike forbrukere, og spesielt i større bygg kan det være mange ulike interessenter knyttet til det samme forbruket, sier prosjektleder Kari Dalen i Statnett i meldingen.