nve
NVE-bygget ved Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Lie

66 avvik om kryssubsidiering fra 2017-2020, 34 brudd på nøytralitetsplikten mot integrert kraftleverandør fra 2015-2020.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få et to måneders gratis abonnement

Nylig vedtok Stortinget at kravet om funksjonelt skille skulle gjelde for alle selskap større enn 10.000 kunder. Regelverket om funksjonelt skille er innført for å sikre nøytraliteten i sektoren og at nettselskaper, som er monopolvirksomhet, subsidierer konkurranseutsatt virksomhet. Regjeringen fikk forslaget gjennom med støtte fra Frp. Arbeiderpartiet ønsket derimot å...
Artikkelen er 373 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i to måneder for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis digitalt prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.