På havneanlegget på Øra i Fredrikstad skal det bygges mye nye solceller. Foto: Borg Havn

Solenergi skal dekke store deler av kraftbehovet i havna på Øra.

  • Øyvind Lie

26. januar undertegnet Borg Havn IKS og Solcellespesialisten kontrakt om bygging av solcelleanlegg på «Lager 14 – Borregaard» på Øra i Fredrikstad, skriver Borg Havn IKS i en pressemelding.

Bakgrunnen er at en stadig større del av driften elektrifiseres, slik at energibehovet til Borg Havn vil øke. Havna her et mål om å bli klimanøytrale.

– Med solcelleanlegg vil vi kunne generere en betydelig mengde av eget kraftbehov inne på havneområdet. På sikt vil det gi oss besparelser både økonomisk og miljømessig, sier Pål Erling Johnsen teknisk sjef i Borg Havn i meldingen.

860 MWh

I utbyggingens første fase vil cirka halvparten av tilgjengelig takareal på de høyeste takflatene benyttes, et areal på 7.400 m2. Solcellene vil dekke 4.400 m2 av disse.

Anlegget har en forventet årsproduksjon på 860 MWh, noe som utgjør 57 prosent av dagens energiforbruk på Øra-terminalen.

Anlegget vil forsyne det interne strømnettet på terminalen og kunne levere strøm til havnekranene, kjøle-/frysecontainere, lager-/driftsbygg, batterianlegg og landstrøm til fartøy.

Tre faser

Allerede i 2019 installerte havna det første solcelleanlegget i samarbeid med leietaker AS Batteriretur i Kortbølgen 15B. Et anlegg med 324 solcellepaneler som dekker et takareal på 1 250 m2. Anlegget produserer rundt 92 MWh årlig og har vært en vellykket pilot som vi viderefører i kommende grønne prosjekt, ifølge Johnsen.

Arbeidet med utbygging av solceller på hele Borregaardlageret er tenkt gjennomført i tre faser. Den første fasen med utbygging som starter nå, har en kostnad på rett i overkant av 5 millioner kroner. Byggetiden vil være på åtte uker og arbeidet er planlagt ferdigstilt 1. april i år.