kraftlinje
Illustrasjonsfoto: Leif Jönsson/Mostphotos

Nordiske regulatorer godkjenner utsettelse av 15 minutters avregningsperiode til mai 2023.

  • Øyvind Lie

De svenske, danske og finske regulatorene har nå godkjent søknadene fra deres respektive transmisjonssystemoperatører (TSO) om utsettelse av 15 minutters avregningsperiode til 22. mai 2023.

Det er dermed klart at Norden vil gå fra 60 til 15 minutters avregningsperiode fra og med denne datoen, skriver Statnett i en melding.

Statnett har ikke formelt søkt om slik utsettelse siden dette europeiske regelverket gjenstår å innføre i norsk rett. Imidlertid har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE ifølge Statnett vært tydelig på at Norge følger samme tidsplan som øvrige nordiske land.

Overgangen til 15 minutters avregning vil gjøre det mulig å handle med 15-minuttersprodukter i det nordiske intradag- og balansemarkedet.

Tidligere var planen å innføre 15. minutters avregning i desember 2020. Men de systemansvarlige nettselskapene anbefalte allerede i april 2019 å utsette det. Innføringen av 15 minutters avregning innebærer nemlig omfattende endringer av systemer og reguleringer både for systemoperatørene og for markedsaktører og regionale nettselskaper.

Fordelen med finere oppløsning er at kraftsystemet kan styres mer effektivt, noe som blant annet er en fordel når det fases inn mer uregulerbar kraft i systemet.