spole
Slike spoler vil Statnett ha ut av Sørnettet i Nord-Norge. Foto: Statnett

Fristen for å lukke avvikene i Sørnettet er utsatt med over et år.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk skrev i desember, søkte Statnett om utsatt frist for å lukke avvikene i Sørnettet, som ligger i Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Nettet har i flere år vært driftet i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef), på grunn av manglende beskyttelse for farlige overspenninger. I oktober ga...
Artikkelen er 331 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.