søberg
Regulering av Søbergsvatnet vil gi Søberg kraftverk i Bindal på Helgeland ca. 2 GWh i økt produksjon. Foto: Peltonman

OED fattet fredag vedtak i tre småkraftsaker.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Olje- og energidepartementet har opprettholdt NVEs tillatelse til regulering av Søbergsvatnet i Bindal kommune på Helgeland, går det fram i en melding på OEDs nettside. Reguleringen vil utnyttes i Søberg kraftverk, som ble satt i drift i 2011, og vil kunne gi en årlig økt produksjon på om lag 2...
Artikkelen er 214 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.