Heikki Holmås
Heikki Eidsvoll Holmås blir CSO i Multiconsult. Foto: André Skjelin Ottosen

Er ansatt som CSO for Multiconsult Norge.

Som de fleste direktørtitler av betydning om dagen er ikke Holmås’ stilling oversatt til norsk, men skrevet på engelsk: Chief Sustainability Officer (CSO). I pressemeldingen, som ellers er på norsk, går det fram at Holmås vil være sentral i realiseringen av Multiconsults strategiske bærekraftambisjoner.

Som bærekraftdirektør (Energiteknikks oversettelse) skal Holmås koordinere bærekraftarbeidet med de øvrige datterselskapene i konsernet. Han tiltrer stillingen 1. april.

Holmås har 16 års bakgrunn fra Storting og regjering, for partiet SV, der han særlig jobbet med klima- og energispørsmål.

I Multiconsult har Holmås jobbet med land- og havvind, samt virkemidler for å fremme fornybar energi og klimaløsninger, og kommer fra stillingen som leder for selskapets seksjon for vindkraft i Oslo.