Njord
Tensio og Okea venter på nye tilknytningsvilkår for å kunne gi Njord-plattformen (bildet) kraft fra land. Foto: Thoms Sola/Equinor

Okea og Tensio ber OED om å få tilknytte Drugen og Njord med vilkår om utkobling, men regelverket er ennå ikke klart.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Som Energiteknikk har omtalt, ønsker oljeselskapet Okea å elektrifisere Draugen og Njord på sørlige Haltenbanken i Norskehavet med kraft fra land fra Fosen-halvøya i Trøndelag. Til det vil de trenge mellom 40 og 80 MW, avhengig av om kun Draugen eller begge plattformene elektrifiseres. I dag drives plattformene på gass,...
Artikkelen er 575 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.