grensekontroll
Nå blir det litt lettere å få inn arbeidskraft fra utlandet. Bildet er fra politiets grensekontroll mot Sverige. Foto: Politiet

Det blir lettere å hente inn spesialisert arbeidskraft til energiprosjekter.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

For å unngå at de stengte grensene får store konsekvenser for infrastrukturprosjekter, utvides nå den søknadsbaserte unntaksordningen til også å inkludere spesialisert arbeidskraft som er nødvendig for å bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur, skriver regjeringen i en melding. Energiproduksjon- og distribusjon er ifølge meldingen omfattet av ordningen. Holde hjulene i...
Artikkelen er 256 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.