nyhamna
Gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

132 kV-nettet er viktig for forsyningssikkerheten til Ormen Lange-gassen.

  • Øyvind Lie

I et varsel om vedtak går NVE inn for å omklassifisere Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal fra transmisjonsnett til distribusjonsnett, slik Energiteknikk nylig omtalte. Det er en forutsetning for at Mørenett skal kunne kjøpe nettet, slik de har en avtale med Statnett om. I et innspill til varselet...
Artikkelen er 588 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.