Mange har forsøkt å få ned kostnaden på bølgekraft og slik gjøre teknologien konkurransedyktig, men ingen har så langt lyktes. Dette illustrasjonsbildet viser et et bølgekraftverk fra Wave4Power. Arkivfoto: Waves4Power

SINTEF Energi og SINTEF Ocean deltar i et nystartet europeisk samarbeidsprosjekt som skal demonstrere testmetodikk for bølgekraftomformere.

Bølgekraftutviklingen hemmes i dag blant annet av at det utvikles mange svært forskjellige bølgekraftkonsepter. Det treårige prosjektet IMPACT (Innovative Methods for Wave Energy Pathways Acceleration through Novel Criteria and Test Rigs) har som mål å redusere utviklingstiden for ny teknologi og nye enheter som inngår i bølgekraftsystemer og dermed redusere...
Artikkelen er 243 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.