havvind
Illustrasjonsfoto: Foto: Statkraft

Tror 30 GW havvind i 2030 vil få dagens vindkraftmotstand til å fortone seg som en «mild bris».

  • Øyvind Lie

Energiminister Tina Bru (H) er svært kritisk til MDGs landsmøtevedtak om å bygge 30 gigawatt havvind på norsk sokkel innen 2030.

– Det føyer seg inn i en rekke av eksempler på at MDG har sittet på landsmøtet med lekepenger og glemt at politikken faktisk har konsekvenser for vanlige folk, for naturen og for statskassen, sier Bru til NTB.

Hun mener 30 gigawatt havvind innen 2030 er fullstendig urealistisk. Bru anslår det vil kreve 2.500–3.000 vindturbiner, mer enn dobbelt så mye som det vi har på land i dag.

Hun tror opprøret mot vindkraft på land vil fortone seg som en «mild bris» sammenlignet med motstanden en slik utbygging vil føre til.

Energiministeren anslår at 30 gigawatt havvind vil koste 100 milliarder kroner, og potensielt over 300 milliarder kroner hvis det bygges som flytende havvind.

Bru sier det er begrenset potensial for bunnfast havvind langs norskekysten, og at det ofte er mer konfliktfylt fordi det ligger nærmere land.

I tillegg må nye områder for havvind konsekvensutredes. Det blir vanskelig å få til på en forsvarlig måte hvis utbyggingen skal skje så raskt som MDG ser for seg, advarer energiministeren.