Keadby
Kraftstasjonen Keadby 1. Foto: Stuart Nicol/SSE Thermal

Samarbeider med SSE Thermal om nye hydrogen- og CO2-fangstprosjekter i Storbritannia.

  • Øyvind Lie

Equinor og SSE Thermal har inngått samarbeidsavtale om utvikling av to kraftstasjoner med lave CO2-utslipp i Humberområdet i Storbritannia.

En av dem er Keadby Hydrogen, som skal få en maksimumskapasitet på 1.800 MW hydrogen som skal produsere null utslipp ved forbrenningspunktet. Den skal ifølge en pressemelding bli «verdens første store kraftstasjon som drives 100 prosent av hydrogen».

Det skal sikre høy etterspørsel etter hydrogen i området i tiår framover.  Med «de riktige rammevilkårene» kan Keadby Hydrogen ifølge Equinor starte produksjonen innen utgangen av dette tiåret.

CO2-fangst

Det andre prosjektet er Keadby 3, en gassdrevet kraftstasjon på 900 MW utstyrt med teknologi for CO2-fangst. CO2 som fanges vil bli sendt i rørledninger til et lagringssted under havbunnen i sørlige del av britisk sektor av Nordsjøen.  Prosjektet arbeider nå med en utbyggingssøknad som skal leveres våren 2021. Keadby 3 vil kunne starte produksjonen innen 2027.

Keadby 3 og Keadby Hydrogen skal kunne erstatte eldre, karbonintensiv kraftproduksjon til strømnettet, og gi fleksibel og effektiv strømforsyning som også vil bidra med strøm i perioder med lav produksjon av fornybar kraft.

Keadby 3 kan ifølge Equinor dekke 15 prosent av målet om fangst og lagring av 10 millioner tonn CO2 per år innen 2030, mens etterspørselen fra Keadby Hydrogen kan utgjøre en tredel av målet om 5 GW hydrogenproduksjon.

Får støtte

Prosjektene Keadby 3 og Keadby Hydrogen er begge i utviklingsfasen, og selskapene vil fortsette dialogen med myndigheter, reguleringsorganer og interessegrupper.

Prosjektene vil bruke rørledningene for hydrogen og CO2 som utvikles av samarbeidspartnerne i Zero Carbon Humber (ZCH) – som omfatter Equinor og SSE Thermal – og CO2-infrastrukturen offshore som utvikles av de seks medlemmene av Northern Endurance Partnership (NEP), som omfatter Equinor.

Både ZCH og NEP ble tildelt økonomisk støtte gjennom britiske myndigheters Industrial Strategy Challenge Fund i mars.

Hydrogen-innblanding

Equinors H2H Saltend-prosjekt vil bli det første som blir koblet til ZCH-infrastrukturen, og vil komme i drift på midten av 2020-tallet. I likhet med Keadby Hydrogen-prosjektet , vil H2H Saltend kunne produsere hydrogen med lave utslipp.

SSE Thermal og Equinor utarbeider også alternativer for hydrogen-innblanding knyttet til SSE Thermals Keadby 2-prosjekt, som allerede er under bygging.