Saltend Chemicals park
Equinor vil bygge hydrogenanlegg i Saltend Chemicals Park ved Hull nord i England.
Foto: px Group

Vil avkarbonisere industriklynge og få den helt over på hydrogen.

  • Øyvind Lie

Equinor har lansert et nytt prosjekt for storskalaproduksjon av hydrogen fra gass i kombinasjon med karbonfangst og -lagring, skriver selskapet i en pressemelding.

Anlegget, som kalles Hydrogen to Humber Saltend (H2H Saltend), kan ifølge Equinor markere starten på en avkarbonisering av industriklyngen i Humber-området, som har noen av de høyeste utslippene i Storbritannia.

H2H Saltend støtter britiske myndigheters mål om å opprette minst én industriklynge med lave CO2-utslipp innen 2030, og verdens første netto nullutslippsklynge innen 2040.

Verdens største

Prosjektet skal holde til på Saltend Chemicals Park nær Hull nord i England. Den innledende fasen omfatter en 600-MW autotermisk reformator med karbonfangst som skal omdanne gass til hydrogen.

Det vil gi industrikunder i parken muligheten til å gå helt over til hydrogen, og kraftverket i parken kan gå over til en blanding som består av 30 prosent hydrogen og naturgassblanding. Dette skal redusere utslippene fra Saltend Chemicals Park med nærmere 900.000 tonn CO2 per år.

I de neste prosjektfasene kan H2H Saltend utvides til å betjene andre industrielle brukere i parken og i hele Humber-området, og bidra til at klyngen kan nå målet om null utslipp innen 2040.

Kan starte i 2026

Det vil ifølge Equinor bane vei for et storskala hydrogennettverk som er åpent for både hydrogen produsert fra gass med karbonfangst og -lagring og hydrogen produsert ved elektrolyse av vann og bruk av fornybar energi.

H2H Saltend skal være en del av Zero Carbon Humber-alliansens søknad om offentlig støtte i andre fase av Industrial Strategy Challenge Fund, som ble lansert 23. juni 2020. Med forbehold om en støttende linje fra britiske myndigheter, vil Equinor og partnerne modne prosjektet fram mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, med en mulig produksjonsstart innen 2026.