mongstad
BKK, Equinor og Air Liquide har hatt planer om å bygge hydrogenfabrikk på Mongstad ved Bergen. Foto: Dag Erik Hagesaeter/Wikimedia Commons
Foto: dag Erik Hagesaeter/Wikimedia Commons

Aurora er nominert som kandidat for europeisk hydrogensatsing.

  • Øyvind Lie

Europas første maritime verdikjede for flytende hydrogen, Aurora, er nominert av Enova som en av de norske kandidatene i Important Project of Common European Interest (IPCEI), skriver BKK i en pressemelding.

Prosjektet Aurora er et samarbeid mellom BKK, Air Liquide and Equinor som ønsker å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien.

Prosjektet omfatter et produksjonsanlegg for flytende hydrogen på Mongstad utenfor Bergen, nær Equinors raffineri.

25 MW

Gjennom et samarbeid med Wilhelmsens planlagte hydrogendrevne «Topeka» fraktefartøy vil partnerne også distribuere flytende hydrogen til forsyningsbaser langs kysten mellom Mongstad og Stavanger.

Ved oppstart planlegger Aurora å produsere seks tonn fornybart hydrogen per dag gjennom elektrolyse. Det er beregnet å dekke behovet til fartøy på Vestlandet mellom 2024 og 2026, samtidig som partnerne forbereder en oppskalering av produksjonen i henhold til økt etterspørsel.

Forretningsutviklet Bjørn Sundland i BKK opplyser til Energiteknikk at et pilotprosjekt vil trenge 25 MW, men han vil ikke gå inn på hvor mye kraft som kan trengs hvis det bygges en større fabrikk. For et år siden sa han imidlertid til Energiteknikk at de så på muligheten for å skalere opp til 80 MW i løpet av noen år.

2024

Aurora-prosjektet startet i 2019 og forprosjekteringen er nå fullført. Med forbehold om investeringsbeslutning har industriaktørene som mål å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart innen første kvartal 2024.

Det foregår for tiden utvikling av hydrogenfartøy innen blant annet cruiseskip, fraktefartøy, offshorefartøy og ferjer.

Prosjekter som blir tildelt IPCEI-status er definert som grensekryssende FoU- og industriprosjekter av særskilt viktighet for utviklingen i Europa, og kan derfor få statsstøtte på særskilte vilkår. IPCEI har unntak fra EUs statsstøtteregelverk, slik at medlemslandene kan tildele opptil 100 prosent av investeringen i støtte om det er nødvendig for at prosjektet skal bli lønnsomt.

Fem kandidater nominert

Norge har sluttet seg til IPCEI-initiativet for hydrogen, og Enova har ansvar for å velge ut norske deltakere. Prosjektene som blir valgt ut, får mulighet til å koble sitt prosjekt opp mot andre prosjekter og verdikjeder i Norge og i EU, og dra fordel av mulig kunnskapsoverføring og nye markeder.

Enova har nå valgt ut Aurora som et av den norske initiativene som er videre til en IPCEI-matching med initiativ fra 23 andre EU-land.

Fem kandidater fra Norge er nominert til IPCEI Hydrogen. Prosessen de neste månedene vil avgjøre hvilke kandidater som lykkes med integreringen i et europeisk prosjekt og for potensiell finansiering fra Enova.

– Dette er en del av vår søknad til Enova om investeringsstøtte, sier Sundland til Energiteknikk.