havvind
Illustrasjonsfoto: Nexans

Mellomlandsforbindelser med vindpark i midten kan få unntak fra reglene om at Statnett skal eie dem.

  • Øyvind Lie

Fredag la regjeringen fram sin proposisjon om endringer i energiloven, slik at kun Statnett eller foretak som Statnett har bestemmende innflytelse i, skal kunne eie og drive utenlandsforbindelser. Lovendringen skjer som følge av to anmodningsforslag i Stortinget i 2018 og 2019. Hybridløsninger Regjeringen foreslår imidlertid en avgrensning av kravet for...
Artikkelen er 615 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.