kommet langt
Veier, kabler og fundamenter nærmer seg ferdig i Odal Vindpark, og turbintårnene kommer også på plass, opplyste vindparken 8. april. Foto: Odal Vind

Force majeure fordi de kan få problemer med utenlandsk arbeidskraft.

  • Øyvind Lie

NVE har fattet vedtak om å utsette fristen for idriftsettelse av Odal vindkraftverk i seks måneder, fra 31.desember 2021 til 30.juni 2022. Odal Vindkraftverk AS søkte i februar om å få utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftverket som følge av covid-19-pandemien. Utenlandsk arbeidskraft De skrev at de er avhengig av...
Artikkelen er 289 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.