lysbakken
SV-leder Audun Lysbakken. Foto: SV/Wikimedia Commons

Men åpner for små parker i industriområder og havvind.

  • Øyvind Lie

SVs landsmøte har i sitt landsmøte i helgen sagt nei til «videre utbygging av storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten».

Landsmøtet åpnet derimot for «småskala vindkraft på industrialiserte områder, der det er helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig og der det er lokalt ønske om det», skriver VG. Slike utbygginger skal vurderes fra sak til sak.

Hvis SV får makt, vil det ifølge partileder Audun Lysbakken bli lite utbygging av vindkraft på land.

– Vi er mot den type vindkraftutbygging som vi har hatt de siste årene, som har ødelagt natur og overkjørt folk. Vi mener det er et potensial for småskala utbygging i allerede industrialiserte områder og områder hvor du kan bygge ut og skaffe en del fornybar energi uten at det har negative konsekvenser for naturen, sier Lysbakken til avisen.

SV vedtok også at de vil «utrede om noen områder kan egne seg til offshore havvind». Disse områdene skal ikke være nær kysten, det forutsettes at viktige natur- og næringsverdier ikke undergraves, og at etablering bidrar til å nå viktige mål for verdiskapning.

Landsmøtet går i tillegg inn for at oljenæringen må gis pålegg om å bygge ut like mye offshore havvind som den trenger til elektrifiseringen, og betale for disse investeringene, et tema SVs Lars Haltbrekken spurte energiminister Tina Bru om i Stortingets spørretime i forrige uke.