Skoddeberg kraftverk
Skoddeberg kraftverk i Tjeldsund kommune i Troms. Foto: Nordkraft

Eierne får likevel samme utbytte som i fjor.

  • Øyvind Lie

I 2020 ble årsresultatet for Hålogaland Kraft 69 millioner kroner, omtrent som i 2019, mens det for Nordkraft ble det 78 millioner kroner, en kraftig nedgang fra 183 millioner kroner i 2019. Fra og med 2021 er Hålogaland Kraft og Nordkraft fusjonert under det felles navnet Nordkraft. Opprettholder utbyttet Generalforsamlingen...
Artikkelen er 368 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.