rynning-tønnesen
Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Høyere kraftpriser og -produksjon ga Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat.  

  • Øyvind Lie

Underliggende driftsresultat var 7,2 milliarder kroner i kvartalet, en forbedring på 3,1 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Det underliggende driftsresultatet er det beste i et enkeltstående kvartal noensinne og er et resultat av høyere nordiske kraftpriser og vellykket energidisponering, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, i en pressemelding.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 42,3 EUR/MWh. Det er en økning på 26,9 EUR/MWh sammenlignet med de lave prisene i første kvartal 2020. Samlet kraftproduksjon var 20,6 TWh, en økning på 16 prosent.

En styrking av norske kroner mot euro hadde en positiv effekt på netto finansposter, som endte på 1,5 milliarder kroner. Resultat etter skatt endte på 4,8 milliarder kroner, en forbedring på 6,7 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal i fjor.

Statkraft hadde en kontantstrøm fra drift på 4 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld/egenkapital var 18,6 prosent. Dette gir rom for betydelige nye investeringer innen fornybar energi, skriver selskapet.