tre kløfter
Verdens største vannkraftanlegg, kinesiske Tre kløfter-demningen i Yangtse-elva, er et av anleggene som er forskningsobjekt når kinesiske og norske forskere skal utvikle morgendagens verktøy for produksjonsplanlegging. Foto: Adobestock/Klodien

To norske kraftselskaper er blant aktørene som blant annet skal lære av kineserne om effektiv planlegging av produksjon i kaskader.

  • Atle Abelsen

Vannkraftanlegg som ligger etter hverandre i et vassdrag, i såkalte kaskader, er noen av det mest kompliserte vannkraftanleggene å drive produksjonsplanlegging i. Anleggene påvirker hverandre nedover i strengene, og mange av parameterne er dynamiske og stokastiske. I et parallellprosjekt skal norske forskere og vannkraftprodusenter blant annet dele sine erfaringer med...
Artikkelen er 429 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.