Liina Veerme
Liina Veerme, konsernsjef i SKS. Foto: SKS

Rekordlave kraftpriser ga negativt årsresultat for Salten Kraftsamband (SKS).

  • Øyvind Lie

Selskapets konsernregnskap for 2020 viser en omsetning på 379,8 millioner kroner og et driftsresultat på 70,9 millioner kroner. Resultat før skatt ble på 4,9 millioner kroner. Resultat etter skattekostnad ble negativt, -1,6 millioner kroner, mot et overskudd på 63 millioner kroner i 2019. Verdiendring på sikringskontrakter for kraft, valuta, rentebytteavtaler...
Artikkelen er 293 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.