straume
Straume kraftverk i Setesdal. Foto: Småkraft AS

Småkraft AS har kjøpt alle aksjene i Straume Kraftverk AS, og har nådd 1,5 TWh i samlet årlig produksjon.

  • Øyvind Lie

Straume kraftverk i Valle i Setesdal ble satt i drift i 2017 og har en estimert årlig produksjon på ca. 16 GWh. Kraftverket har en 4,99 MW peltonturbin som utnytter fallet på 373 høydemeter. Småkraft AS leier retten til å utnytte fallet i 46 år, mens grunneierne selv beholder fallrettighetene...
Artikkelen er 141 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.