sanner
Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Foto: Marte Garmann

Finansdepartementet foreslår å øke grunnrenteskatten for vannkraft fra 37 prosent til 47,4 prosent. Men det skal være en teknisk justering som ikke øker skattebyrden.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten. Forslaget innebærer at det innføres en modell med såkalt sekvensiell skattlegging for vannkraftverk, der selskapsskatten fradragsføres i grunnlaget for grunnrenteskatten. Grunnrenteskattesatsen må da teknisk oppjusteres fra 37 prosent til 47,4 prosent...
Artikkelen er 249 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.