lader
Foto: Fortum

En økning på 27 prosent fra 2019.

  • Øyvind Lie

Energibruk til veitransport gikk ned med 5 prosent fra 2019 til 2020, skriver Statistisk sentralbyrå. Det skyldtes nedgang i bruk av diesel og bensin på henholdsvis 3 og 6 prosent fra året før. Nedgangen kan ha sammenheng med mye hjemmekontor i 2020, men også en overgang til bruk av elbiler.

Beregnet strømforbruk til elbiler og ladbare hybridbiler var om lag 1,1 TWh i 2020, noe som er en økning på 27 prosent fra året før. Til sammenligning var strømforbruket i tog og T-bane halvparten av dette, med rundt 0,56 TWh.

Det er mindre energitap ved bruk av elektrisitet enn ved bruk av fossile brensel. Målt som tilført energi, bruker derfor en elbil rundt en tredjedel av hva en fossildrevet bil bruker, «noe som gir store energibesparelser til transport», skriver SSB.

Redusert energibruk

I meldingen går det fram at energibruken i Norge gikk ned med 3,6 prosent i fjor sammenlignet med året før, mye på grunn av koronarestriksjoner og varmt vær.

2020 var det varmeste året som noensinne er registrert, med 2,4 grader over gjennomsnittet, noe som førte til nedgang i behov for energibruk til oppvarming, skriver SSB.

Som følge av pandemien gikk dessuten bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge gikk ned ca. 2,5 prosent fra året før, noe som også påvirket energibruken.

Droppet fyringsolje

Innen tjenesteytende næringer var det en nedgang i energibruken på rundt 8 prosent fra året før. Nedgangen har sammenheng med varmt vær i tillegg til nedstengninger og begrenset drift som følge av pandemien i fjor. Elektrisitet og fjernvarme, som står for 85 prosent av forbruket innen tjenesteyting, gikk ned med vel 6 prosent totalt sett fra året før.

Bruk av fyringsoljer og parafin opphørte nesten helt på grunn av forbudet mot å bruke fossile oljer til oppvarming av boliger og næringsbygg som ble innført fra 1. januar 2020, skriver SSB.

For husholdninger var det også en nedgang i forbruk av elektrisitet og fjernvarme, med henholdsvis 4 og 5 prosent fra 2019 til 2020. Bruk av olje og parafin opphørte nesten helt også for husholdninger, siden dette nå kun kan brukes i hytter utenom strømnettet.

Fløy mye mindre

Bruk av jetparafin innen innenriks luftfart utgjorde 224 tusen tonn, en reduksjon på 34 prosent fra året før. Jetparafin til utenriks luftfart ble redusert med nesten 70 prosent fra året før som følge av alle restriksjoner for utenlandsreiser i fjor.

Totalt sett for industrien var det en svak nedgang på 0,3 prosent fra året før. Innen nærings- og nytelsesindustrien var det derimot en økning på 9 prosent fra året før, noe som kan ha sammenheng med redusert grensehandel og sterk vekst i dagligvarehandelen.

Det var også økt energibruk innen produksjon av trelast og bygg og anlegg, noe som kan ha sammenheng med økt interesse for oppussing i løpet av pandemien.

Som SSB tidligere har meldt, ble det rekordhøy kraftproduksjon i fjor, på 154,2 TWh.