Morrow Batteries
Skisse av fabrikken Morrow Batteries, som skal bygges i Arendal.

Morrow Batteries og Siemens skal samarbeide om bærekraftige produksjonsmetoder i batterifabrikken i Arendal.

  • Øyvind Lie

Nylig skrev Energiteknikk at Morrow Batteries vil samarbeide med ABB. Nå er det klart at selskapet også vil samarbeide med konkurrenten Siemens.

Samarbeidet skal handle om digitalisering og automatisering av batteriproduksjonen. Morrow har som mål å digitalisere hele verdikjeden for produksjon av battericeller og dens forsknings- og utviklingsprosesser for å akselerere kommersialiseringen av nye lavprisprodukter.

De to selskapene vil samarbeide for å fremskynde markedsføringstiden for Morrow Batteries’ nye battericelle-teknologier ved hjelp av digitale verktøy og simuleringsverktøy for produktutvikling og verifisering, går det fram i en pressemelding.

Samarbeidet skal også optimalisere produksjonskvaliteten og material- og energiflyten ved å digitalisere og integrere hele battericellens livssyklus for å oppnå karbonutslippsmål og sikre et konkurransefortrinn.

Morrow Batteries og Siemens vil også undersøke muligheten for felles utviklingsprosjekter som involverer andre selskaper for å bygge en verdikjede og kompetanse for mer bærekraftig batteriproduksjon i Norge.

«Morrows ambisjoner om lav pris og null CO2-avtrykk i produksjon av battericeller er i samsvar med Siemens’ forpliktelse om å støtte batteriindustrien mot en akselerert overgang til en netto karbonutslippsøkonomi. Begge parter innser også nødvendigheten av å bygge opp en regional verdikjede som en del av en bærekraftig batteriproduksjon i Norge. Vi ser frem til samarbeidet med Morrow», sier Frank Braathen, administrerende direktør i Siemens Digital Industries Norge, i meldingen