Holbuvatnet sett fra Osbudammen. Osbu kraftverk ved innløpet nedenfor knausen. Foto: Ximonic (Simo Räsänen)/Wikimedia Commons

Støtter Statkraft og NVEs syn om at fleksibiliteten må beholdes når kraftverket får nye konsesjonsvilkår.

  • Øyvind Lie

Like før jul i 2018 avga Norges vassdrags- og energidirektorat sin innstilling til Olje- og energidepartementet om revisjonen av konsesjonsvilkårene for Aurareguleringene i Nesset og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal og i Lesja kommune i Innlandet. Statkraft er konsesjonær. NVE påpekte at Aura ikke har status som nasjonalt lakesvassdrag,...
Artikkelen er 484 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.