Tolga kraftverk er det største nye vannkraftverket som er ferdigstilt i 2021. Foto: Hafslund Eco

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

NVE viser til det ferske og dynamiske verktøyet «Potensiell ny kraftproduksjon» i kvartalsrapporten for ny kraftproduksjon i andre kvartal 2021.

Verktøyet viser også at det er 78 prosjekter til behandling, som representerer 899 MW/2,7 TWh.

Nye årlige 0,6 TWh

Kvartalsrapporten viser også at det i andre kvartal 2021 ble det satt i drift 340 GWh/år ny vannkraftproduksjon. Inkludert første hvartal, er det satt i drift 0,6 TWh/år ny vannkraftproduksjon så langt i 2021.

NVEs oversikt viser at det er 5,7 TWh/år kraftproduksjon under bygging, inkudert vindkraft. 0,2 TWh/år av dette leverer allerede strøm til nettet. Dette kommer fra vindturbiner som allerede er satt i drift, men der hele vindkraftverket ikke er bygget ferdig.

To nye mellomstore

Det ble satt i drift 340 GWh/år ny vannkraftproduksjon i andre kvartal. Dette fordeler seg på fire små vannkraftverk og de to mellomstore kraftverkene Herand (23,7 MW–78 GWh/år) i Ullensvang kommune og Tolga (43,1 MW–205 GWh/år) i Tolga kommune.

I andre kvartal er det ikke registrert nye vindturbiner er satt i drift.

I løpet av kvartalet ga myndighetene endelig tillatelse til fire vannkraftprosjekter med en samlet produksjon på 42 GWh. Videre ble det gitt avslag til seks vannkraftprosjekter og ett vindkraftverk.