Landliggende tankskip koplet til landstrøm. Foto: Adobestock/Kalyakan

Nesttselskaper og rederier har fått en veileder gjennom jungelen av fallgruver og krav når de etablerer landstrømsanlegg.

Med den raske utviklingen i elektrifisering av skipsfarten, har myndighetene hengt etter i å utvikle standarder spesifikt for landstrømsanlegg. Derfor har rederier og nettselskaper vært henvist til andre publikasjoner.

Nå har Norsk elektroteknisk Komite (NEK) gitt ut en veileder der aktørene kan finne hvilke krav som stilles og tilfredsstillende løsninger for landsstrømsinstallasjoner på skip og i land, forteller NEK i en pressemelding.

Tilgjengelige standarder

Veilederen tar for seg standarder som er tilgjengelige og kan benyttes for landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land. NEK tar sikte på å revidere veilederen etter hvert som standarder blir aktuelle. Veilederen heter «NEK VEILEDER 80-1:2021 – Om standarder for landstrømsinstallasjoner».

Maritim fagsjef Arild Røed hos NEK forteller at når teknologiutvikling og markeder beveger seg raskt, oppstår det et udekket behov for standarder som spesifikt dekker de nye områdene.

Fagsjef Arild Røed i NEK er også leder for Landstrømforum, og har vært ansvarlig for å utarbeide veilederen. Foto: NEK

– I overgangsperioder er det nødvendig å bruke de standardene og spesifikasjonene som er tilgjengelig, selv om de ikke er skreddersydd. Vi er har derfor utviklet veilederen om standarder for landstrømsinstallasjoner, slik at det blir enklere for aktørene å finne publikasjoner som er egnet, forteller Arild Røed.

Internasjonale krav

Ved å kombinere ulike dokumenter og faglige vurderinger, er det mulig å dokumentere den sikkerheten som både europeiske og norske myndigheter krever. Veilederen beskriver aktuelle standarder og dokumenter som kan benyttes for å dokumentere tekniske produkter og installasjoner, og retter seg primært mot landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land.

– Vi håper at veilederen kan være et nyttig verktøy for alle som skal installere landstrømsanlegg enten det er på skip eller i land. Gjennom veilederen kan man finne fram til de standardene som gjør at man kan dokumentere at installasjonen tilfredsstiller både norsk og europeisk regelverk, sier Røed.

Arild Røed er også leder av Landstrømsforum, som står som utgiver at veilederen. Forumet er etablert og driftes av NEK gjennom et samarbeid med Enova, og består av representanter fra alle deler av norsk skipsfart. Formålet med forumet er å avdekke utfordringer og finne løsninger for elektrifisering av den norske skipsfarten.

Veilederen om standarder for landstrømsinstallasjoner kan lastes ned gratis fra NEKs nettbutikk.