Equinor, RWE, Shell og Gasunie skal innen 2035 tjene gode penger på å produsere 10.000 MW hydrogen fra havvind og transportere den til land. Ill.: Equinor

Equinor og tre europeiske energipartnere skal samarbeide om gigantisk hydrogenanlegg i Nordsjøen.

Sammenlignet med transporten av strøm som produseres offshore, kan hydrogenproduksjon til havs og transport via rørledning gi store økonomiske fordeler, mener Equinor og deres samarbeidspartnere RWE, Shell og Gasunie.

De fire selskapene har undertegnet en intensjonsavtale for å styrke samarbeidet om et prosjekt kalt AquaSector. Visjonen er å bygge den første storskala hydrogenparken i tysk havområde.

Rørledninger kan erstatte fem transmisjonssystemer med høyspent likestrøm, som ellers måtte bli bygd. Det er helt klart det mest kostnadseffektive alternativet for å sende store mengder energi over lange avstander, melder de fire selskapene i en pressemelding.

300 MW

AquaSector skal ha en elektrolysekapasitet på om lag 300 MW for å produsere inntil 20.000 tonn grønt hydrogen til havs per år.

Hydrogenet skal sendes via en rørledning kalt AquaDuctus til øya Helgoland 53 km nord for kysten av tyske Wilhelmshaven. Produksjonen skal etter planen starte i løpet av 2028.

10 GW innen 2035

Prosjektpartnerne ser også på AquaSector-prosjektet som en konsepttest for å realisere AquaVentus-visjonen. Det handler om å produsere inntil 10 GW grønt hydrogen til havs innen 2035, og sende det via den forlengede rørledningen AquaDuctus til det tyske fastlandet.

AquaSector er en del av prosjektfamilien AquaVentus, og sammen med hele initiativet ønsker partnerne å bidra i arbeidet med avkarbonisering av energiforsyningen i Tyskland og Europa. AquaSector er derfor en viktig milepæl i gjennomføringen av tyske og europeiske hydrogenstrategier.

Raskt økende etterspørsel

Prosjektet kan støtte utviklingen av markedet som vil føre til en raskt økende etterspørsel etter grønt hydrogen. AquaSector-prosjektet tar sikte på å vise at i Tyskland vil havbasert hydrogenproduksjon gi mulighet for å produsere grønt hydrogen på en effektiv, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Det første steget i AquaSector-prosjektet er at partnerne gjennomfører en detaljert forstudie. Studien skal gi viktige første indikasjoner på forholdene som kreves for en vellykket realisering av den store hydrogenparken til havs. Prosjektet må også finne løsning på andre utfordringer av teknisk, økonomisk og regulativ art før lønnsom offshore hydrogenproduksjon kan realiseres.