Brukergrensesnittet visualiserer effektflyten i sanntid og prognoserer hvordan situasjonen blir framover i tid dersom man legger til eller tar ut laster, eller gjør andre endringer i nettet. Programmet synliggjør også hvor nettselskapet kan hente ut fleksibilitet. Ill: Kongsberg Digital.

Har utviklet et verktøy som kan prognosere effektflyt basert på sanntidsdata.

Et nytt prognoseringsverktøy skal hjelpe nettselskapene med å forutse effektflyten og utviklingen i nettene deres raskere og langt mer presist enn tidligere programvarer. Det er Kongsberg Digital AS som sammen med et knippe nettselskaper og andre partnere (se faktaboks) har utviklet verktøyet KogniTwin Grid som kopler sanntidsdata med det beste...
Artikkelen er 649 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.