Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft har levert et rekordsterkt kvartalsresultat. Foto: Tore Halvorsen

Statkraft oppnådde et historisk høyt underliggende driftsresultat for et andre kvartal. Det sterke resultatet har styrket Statkraft’s finansielle kapasitet og evne til å levere på vekststrategien.

I en fersk pressemelding melder Statkraft at underliggende driftsresultat var 5,6 milliarder kroner i kvartalet. Resultat etter skatt endte på 2,4 milliarder kroner, en forbedring på 1,9 milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Sterke nordiske kraftpriser

– Det sterke driftsresultatet i andre kvartal er et resultat av at de nordiske kraftprisene har hentet seg inn igjen og at Statkrafts markedsaktiviteter leverer solide resultater, uttaler konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i presseemldingen.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen i kvartalet var 41,9 EUR/MWh, mens den var 5,6 EUR/MWh i samme kvartal i 2020. Samlet kraftproduksjon var 15,5 TWh, noe lavere enn i andre kvartal i fjor.

Statkraft hadde en solid kontantstrøm fra drift på 6 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld var 14 milliarder kroner. Dette gir rom for betydelige nye investeringer innen fornybar energi.

Rekordhøyt

For første halvår rapporterer Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 12,8 milliarder kroner, en forbedring på 8,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2020. De viktigste driverne for denne forbedringen var betydelig høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra markedsaktivitetene. Resultatet etter skatt hittil i år var 7,2 milliarder kroner.

– De sterke resultatene påvirker investeringskapasiteten positivt, og sammen med en stabil utbytteforventning fra eier gir dette oss et solid grunnlag for videre vekst, sier konsernsjef Rynning-Tønnesen.

Investerer i sol

Statkraft har besluttet å bygge fire nye solparker i Cadiz i Spania. Parkene vil ha en total installert kapasitet på 234 MWp. Statkraft har også startet byggingen av Ballymacarney, Irlands største solpark. Disse kraftanleggene forventes solgt til eksterne investorer enten før eller etter ferdigstillelse.

Investeringskapasiteten er forbedret som følge av høyere kraftpriser. Statkraft planlegger netto investeringer i fornybar energi på opptil 13 milliarder årlig fremover. Utbyggingstakt og investeringsomfang vil avhenge av markedsutviklingen og vil bli tilpasset den finansielle kapasiteten og målet for rating.