Fra byggingen av Barkeryd omformeranlegg, koplingsanlegg og transformatorstasjon. Her var planen opprinnelig at Statnet skulle kople seg på med en HVDC likestrømsforbindelse til Hasle. Foto Wepco

I dag (27. juli) ble Nordens største landbaserte HVDC-forbindelse satt i ordinær drift i Syd-Sverige.

Det er ni år siden Svenska Kraftnät begynte å bygge Sydvestledningen, den totalt 430 km lange forbindelsen mellom Hallsberg like sør for Örebro til

Sydvestledningen går som HVDC-forbindelse fra Hurra i sør til Barkeryd, der de veksler over til 420 kV HVAC-forbindelse til Hallsberg. Ill: Svenska Kraftnät

Hurva i Eslöv i Skåne. Hele prosjektet har kostet 7465 millioner norske kroner (7300 MSEK).

I jord og luft

Drøyt halvparten av strekningen, den 251 km lange ledningen fra Hurva til Barkeryd i Jönköping, er en likestrømsforbindelse. Den består av to ledninger med 600 MW kapasitet hver, og driftsspenning opp til 400 kV. Rundt 60 km er luftledninger, resten er jordkabel.

Denne overføringsteknologien kalles HVDC–VSC (High Voltage Direct Current – Voltage Source Converter). Det var franske Alstom som i 2012 ble tildelt den prestisjefylte kontrakten om å levere teknologien, rett foran nesa til den svenske elektrotekniske industrikjempen ABB og tyske Siemens.

Statnett vurderte

Den første tiden vurderte også Statnett om de skulle kople seg på med en egen HVDC-ledning fra Hasle til koplingsstasjonen i Barkeryd. Dette prosjektet skrinla de etter hvert på grunn av for dårlig samfunnsøkonomisk nytte. Det ville også krevet et HVDC-bryteranlegg som fortsatt bare er på tegnebrettet.

Vi spurte de som måtte være på jobb i et ellers feriestille Statnett om Sydvestledningen har noen som helst betydning for det norske kraftsystemet, på forsyningssikkerheten, på driftsstabiliteten, på forhold rundt utvekslingen av kraft til kontinentet?

Hurva transformatorstasjon og omformeranlegg Foto: Svenska Kraftnät

Kommunikasjonssjef og pressevakt Irene Meldal svarte via e-post: «Vi har ingen grundige analyser av dette. Ut fra en kjapp vurdering, er dette en viktig forbindelse internt i Sverige, uten at den nå har så stor betydning for driften av det norske kraftsystemet, annet enn for mulig flyt over Hasle.»

Tekniske utfordringer

Den nordlige delen av Sydvestledningen, fra Barkeryd til Hallsberg, er en 180 km lang ordinær 400 kV luftledning.

I en pressemelding skriver Svenska Kraftnät at de har hatt mange tekniske utfordringer i prosjekteringen og byggingen av såpass kompleks høyspentforbindelse. Med Sydvestledningen øker overføringskapasiteten i nord-sør-retning markant fra det sentrale til det sørlige Sverige.

HVDC-anlegget tilfører også viktige spenningsstabiliserende egenskaper til overføringsnettet i Sør-Sverige, skriver nettoperatøren.

Svenska Kraftnät har lyssatt et fåtall av HVDC-stolpene med «kunstnerisk lys». Foto: Svenska Kraftnät

Styrket nettet

– Under testoperasjonen har vi sett hvordan Sydvestledningen styrket strømnettet i Sør-Sverige. Nå som Sydvestledningen er en del av det svenske overføringsnettet, øker det Sveriges evne til å forsyne Sør-Sverige, fastslår Pontus de Maré, driftsleder i Svenska Kraftnät i pressemeldingen.

Planene om å forsterke forbindelsen mellom det sentrale og det sydlige Sverige skjøt fart etter at svenskene besluttet å legge ned kjernekraftverket i Barsebäck på 1990-tallet. Den første reaktoren (Barsebäck 1) ble lagt ned i 1999, mens den siste (Barsebäck 2) ble stengt ned for siste gang i mai 2005.