Flytende havvind og CCS er krumtappen i Equinors satsing på fornybare energikilder i årene framover. (Foto: Equinor)

Equinor vil øke andelen investeringer i fornybarsektoren fra dagens 4 prosent til mer enn 50 prosent i 2030

Det vil si at de forventer å bruttoinvestere cirka 200 milliarder kroner (23 mrd. USD) fra 2021 til 2026 innen fornybare energikilder og carbonfangst og -lagring (CCS).

Men for andre kvartal 2021 gikk det gamle petroleumsselskapet underskudd på fornybarsatsingen med 275 millioner kroner, etter en omsetning på 17,8 millioner kroner. Det er en dramatisk nedgang i omsetning fra 11,7 milliarder kroner i omsetning fra første kvartal, og må ses i sammenheng med satsingen på flytende havvind.

Dette meldte de under framleggelsen av kvartalsrapporten for andre kvartal i dag.

16 GW innen 2030

Basert på tidlig tilgang på arealer i stor skala, med lave kostnader, forventer Equinor å nå en installert kapasitet på 12–16 GW (Equinors andel) innen 2030. Tidlig tilgang på arealer, etterfulgt av målrettet nedsalg er en integrert del av den forretningsmessige strategien.

Hittil har Equinor solgt eiendeler for 2,3 milliarder USD, og bokført en regnskapsmessig gevinst på 1,7 milliarder USD.

Innen 2035 er Equinors ambisjon å utvikle kapasiteten til å lagre 15–30 millioner tonn karbondioksid per år, og å levere rent hydrogen i 3–5 industriklynger.

Fremskynder

Konsernsjef Anders Opedal uttrykker i pressemeldingen at de fremskynder satsingen på fornybar energi gjennom strategiske posisjoner og partnerskap.

– I Polen gjorde vi betydelig framgang med tildelingen av støtteordningen for Baltyk II & III med en mulig samlet kapasitet på 1.440 megawatt. Vi fortsetter arbeidet med å redusere klimagassutslipp. I dette kvartalet leverte vi planen for utbygging og drift av Troll Vest-elektrifisering, og vi har hatt god framdrift på Hywind Tampen, som blir verdens første flytende vindpark som leverer strøm til olje- og gassplattformer, sier Opedal.

Solid resultat

Equinor rapporterer et justert driftsresultat på 4,64 milliarder USD, og 1,58 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2021. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,30 milliarder USD, og IFRS-resultatet var 1,94 milliarder USD.

Andre kvartal 2021 var kjennetegnet av:

  • Sterke resultater som følge av høyere priser, kontinuerlig fokus på verdiskaping og streng kapitaldisiplin.
  • Solid operasjonell drift og framdrift i prosjektporteføljen, noen prosjekter negativt påvirket av Covid-19.
  • Sterk kontantstrøm og betydelig forbedring av netto gjeldsgrad (1) til 16,4 %.
  • Kontantutbytte på USD 0,18 per aksje, og lansering av program for tilbakekjøp av aksjer.