NVE foreslår en ordning som gjør at langt flere vil kunne bli plusskunder ved å produsere solkraft. (Foto: Erik Due, NVE)

Lang flere enn dagens plusskunder skal kunne spare nettleie og avgifter ved å dele strøm de produserer, eksempelvis fra solceller.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår å etablere en ny ordning for deling av egenprodusert fornybar strøm. Forslaget er oversendt Olje- og energidepartementet, og innebærer i praksis en betydelig utvidelse av dagens ordning med plusskunder til også å omfatte beboere i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. Den øvre grensen for...
Artikkelen er 410 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.