Østfold Energi skal ta i bruk elva Mørkedøla i et prosjekt for å pumpe vann opp i sine magasiner i Lærdal. (Foto: Østfold Energi)

Endringer i skatteregimet gjør det lønnsomt for Østfold Energi å videreutvikle vannkraften i Lærdal.

Selskapet skal installere en pumpe i vassdraget Markdøla som skal løfte vann opp til kraftprodusentens magasiner i Lærdal. Utbyggingen vil gi en nettoproduksjon på 37 GWh i året, noe som tilsvarer strømforbruket til om lag 1900 husstander. -Dette er en utvidelse av eksisterende anlegg hvor vi fanger opp vann som vi ikke får utnyttet...
Artikkelen er 246 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.