vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Per 1. juli 2021 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 47,6 TWh.

  • Øyvind Zambrano Lie

Av dette er 30,3 TWh bygget i Sverige og 17,3 TWh i Norge, kommer det fram i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet.

I løpet av andre kvartal 2021 ble det satt i drift og godkjent 1,0 TWh i Sverige og 0,2 TWh i Norge. Produksjonen fra disse anleggene er en del av det felles målet på 46,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon. Totalt er 18,4 TWh under bygging med en planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021, med 13,1 TWh i Sverige og 5,3 TWh i Norge.

Anlegg under bygging inkluderer også anlegg som er i drift, men som ikke er godkjent for tildeling av elsertifikater. I tillegg er 0,9 GWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per. 1 juli 2021.

Takket være den store utbyggingen er elsertifikatene omtrent blitt verdiløse, noe Småkraftforeninga nylig ba myndighetene om å rette på.