rauboti
SFEs konsernsjef Johannes Rauboti. Foto: SFE

Prissikring utlignet ekstremprisene i fjor med høyprishalvåret i år.

  • Øyvind Zambrano Lie

Sogn og Fjordane Energi (SFE) oppnådde et resultat etter skatt på 137 millioner kroner i første halvår 2021, mot 140 millioner kroner i samme periode i fjor.

Til tross for at året har vært sjeldent tørt så langt, har produksjonen første halvår vært på 940 GWh, som er omtrent som fjoråret med 937 GWh, skriver selskapet i en pressemelding.

– 2021 har så langt vært nedbørsfattig, og vi er tilfredse med at vi har hatt en normal produksjon. SFE har mange kraftverk med god magasinkapasitet og den produksjonsfleksibiliteten disse gir i tørrår har stor verdi, sier konsernsjef i SFE Johannes Rauboti i meldingen.

At SFEs halvårsresultat ikke viser økning sammenlignet med i fjor, på tross av en sterk økning i kraftprisene, skyldes i hovedsak inntektsføring av urealiserte gevinster på kraftkontrakter første halvår i fjor på 94 millioner kroner.

– SFE og veldig mange andre kraftselskap sikrer deler av den framtidige kraftproduksjonen. Prissikring bidrar til å glatte ut store svingninger i inntekten og er et ledd i å styre risiko. Prissikring gjorde at vi i fjor oppnådde et godt resultat i et år hvor kraftprisen var veldig lav. I år har strømprisen vært høy og høyere enn den prisen vi har prissikret kraften til, sier Rauboti.